اعضای کمیته علمی المپیاد ریاضی منصوب شدند

اعضای کمیته علمی المپیاد ریاضی به پیشنهاد رئیس کمیته المپیاد ریاضی و طی ابلاغ‌هایی جداگانه توسط رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان از تاریخ 1397/07/01 به مدت دو سال  به این سمت منصوب شدند.

اعضای فعلی کمیته به ترتیب حروف الفبا:

  1. محمد احمدی
  2. مهدی اعتصامی‌فرد
  3. علی خزلی
  4. عرفان صلواتی
  5. حسام فیروزی
  6. محی‌الدین متوصل
  7. امید نقشینه ارجمند

دیدگاهتان را بنویسید