دکتر صلواتی به عنوان رئیس کمیته علمی المپیاد ریاضی منصوب شد

طبق خبر پورتال معاونت دانش‌پژوهان جوان

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش، طی ابلاغی دکتر عرفان صلواتی را به عنوان رئیس کمیته علمی المپیاد ریاضی باشگاه دانش‌پژوهان جوان معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش، دکتر عرفان صلواتی به عنوان رئیس کمیته علمی المپیاد ریاضی باشگاه دانش‌پژوهان جوان طی ابلاغی از سوی فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش، به مدت یک سال منصوب شد.

اهم فعالیت‌های علمی وی به شرح ذیل است:

عرفان صلواتی عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. تحصیلات وی پسا دکتری ریاضی از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و دکتری ریاضی، کارشناسی ارشد و کارشناسی ریاضی را از دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف است.

گفتنی است: وی مدال‌های نقره المپیاد دانش‌آموزی کشوری کامپیوتر، طلای المپیاد دانش‌آموزی کشوری ریاضی، نقره المپیاد دانش‌آموزی بین‌المللی ریاضی و طلای المپیاد دانشجویی جهانی ریاضی و رتبه اول کنکور سراسری کارشناسی ارشد در رشته ریاضی را در کارنامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید