دکتر صلواتی به عنوان رئیس کمیته علمی المپیاد ریاضی منصوب شد

طبق خبر پورتال معاونت دانش‌پژوهان جوان

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش، طی ابلاغی دکتر عرفان صلواتی را به عنوان رئیس کمیته علمی المپیاد ریاضی باشگاه دانش‌پژوهان جوان معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش، دکتر عرفان صلواتی به عنوان رئیس کمیته علمی المپیاد ریاضی باشگاه دانش‌پژوهان جوان طی ابلاغی از سوی فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش، به مدت یک سال منصوب شد.

اهم فعالیت‌های علمی وی به شرح ذیل است:

عرفان صلواتی عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. تحصیلات وی پسا دکتری ریاضی از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و دکتری ریاضی، کارشناسی ارشد و کارشناسی ریاضی را از دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف است.

وی همچنین عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس مهندسی مالی و بیم‌سنجی دانشگاه خاتم، عضو کمیته برگزاری سومین و چهارمین کنفرانس مهندسی مالی و بیم‌سنجی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و دانشگاه امیرکبیر، عضو کمیته علمی مسابقات دانشجویی ریاضی ایران، عضو کمیته علمی المپیاد ریاضی ایران و طراح سوالات آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی سازمان استعدادهای درخشان است.

گفتنی است: وی مدال‌های نقره المپیاد دانش‌آموزی کشوری کامپیوتر، طلای المپیاد دانش‌آموزی کشوری ریاضی، نقره المپیاد دانش‌آموزی بین‌المللی ریاضی آتن، طلای المپیاد دانشجویی جهانی ریاضی بلغارستان، طلای مسابقه ریاضی دانشجویی کشور، رتبه سوم المپیاد ریاضی دانشجویی و رتبه اول کنکور سراسری کارشناسی ارشد در رشته ریاضی را در کارنامه دارد.

پاسخ دهید