بحث در مورد سؤال 11 از آزمون مرحله اول سی و هفتمین دوره المپیاد ریاضی

رئوس یک پنج‌ضلعی (محدب یا مقعر) با مساحت 7، روی نقاطی با مختصاتٍ صحیح در صفحه مختصات قرار دارد. حداکثر چند نقطه با مختصات صحیح می‌تواند درون این چندضلعی باشد؟ (نقاط روی مرز جزء نقاط درونی حساب نمی‌شود.)
1)‌ 6 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید