بحث در مورد سؤال 13 از آزمون مرحله اول سی و هفتمین دوره المپیاد ریاضی

برای چند مقدار a از مجموعه {-5/5,-4/5,…,4/5,5/5}، تابع f(x)=ax-[x]
یک‌به‌یک است؟

دیدگاهتان را بنویسید