بحث در مورد سؤال 17 از آزمون مرحله اول سی و هفتمین دوره المپیاد ریاضی

شکل روبه‌رو مربوط به بخشی از نمودار کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟
1) x^x 2) 〖〖(cos〗⁡〖(x))〗〗^x 3) 〖(sin⁡(x))〗^x 4) 〖(sin⁡(x))〗^sin⁡x
5) x^sin⁡〖(x)〗

کامنت ها “بحث در مورد سؤال 17 از آزمون مرحله اول سی و هفتمین دوره المپیاد ریاضی

دیدگاهتان را بنویسید