بحث در مورد سؤال 2 از آزمون مرحله اول سی و هفتمین دوره المپیاد ریاضی

1397 عدد حقیقی داریم که تشکیل یک تصاعد حسابی می‌دهند. اگر تعداد اعداد گویا بین این 1397 عدد را n بنامیم، تعداد مقادیر ممکن برای n چند حالت مختلف دارد؟

3 دیدگاه

   1. n.riyazi

    به نظر من هم 3 حالت میشه.
    1-عدد اول گنگ قدر نسبت گنگ(دو حالت دارد یا همه گنگ یا یک عدد گویا بقیه گنگ)
    2-عدد اول گویا قدر نسبت گویا(همه گویا)
    3-عدد اول گویا قدر نسبت گنگ(فقط یک عدد گویا)
    n=0,1,1397

دیدگاهتان را بنویسید