بحث در مورد سؤال 3 از آزمون مرحله اول سی و هفتمین دوره المپیاد ریاضی

مجموع ارقام عدد ⏞(99…9)┴97×⏞(66…6)┴97 چند است؟ (رقم دهگان جواب برابر با 7 است.)

5 دیدگاه

 1. Mohammad128gn8

  وقتی 9 ضربدر 7 کنیم جواب برابر 54 میشود که جمع ارقام برابر 9 می شود
  حال 99 را ضربدر 77 میکنیم و ارقام عدد به دست آمده رو جمع میکنیم و جواب برابر 18 میشود
  999 را ضربدر 777 میکنیم و ارقام عدد به دست آمده را جمع میکنیم جواب 27 میشود پس نتیجه میگیریم حاصل صورت سوال برابر با 9 ضربدر 97 میشود که برابر است با 873

 2. Jason

  میشه ۹۹……۹ رو به صورت ده به توان نود هفت منهای یک نوشت و در ۶۶…..۶ ضرب کرد و به دست می آید ۰۰…..۶۶۶۰۰…..۶۶ منهای ۶۶۶…۶۶ که تعداد صفرهای و تعداد شش ها نود هفت تا است . این عبارت نیز به صورت
  4 33…3 5 66….6 است که تعداد ۶ ها ۹۶ و تعداد ۳ ها نیز ۹۶ تاست که جواب ۸۷۳ را میدهد.
  در حالت کلی نیز (به جای نود و هفت ایکس)،. ۶ تا اییکس منهای یک با سه تا ایکس منهای یک با پنج و چهار که مجموعش نه است میشه نه تا ایکس

دیدگاهتان را بنویسید