بحث در مورد سؤال 5 از آزمون مرحله اول سی و هفتمین دوره المپیاد ریاضی

چند عدد طبیعی دورقمی داریم‌که رقم صفر نداشته باشد و بر هر دو رقم خود بخش‌پذیر باشد؟

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید