بحث در مورد سؤال 9 از آزمون مرحله اول سی و هفتمین دوره المپیاد ریاضی

معادله زیر در مجموعه اعداد حقیقی چند جواب دارد؟ (جزء صحیح عدد x را با [x] نمایش می‌دهند.)
[x](x-1)=2|x|
1) 2 2) 3 3) 4 4) 5 5) بی نهایت

3 دیدگاه

 1. gisoo

  x را دسته بندی میکنیم . x بین صفر و یک در نتیجه x=0
  xبین یک و دو بدون جواب
  x دو و سه بدون جواب
  x بین سه و چهار x=3
  وبه راحتی میتوان فهمید که برای x های بزرگتر مساوی 4 بی جواب است معادله…
  و از طرفی x بین صفر و منفی یک که نتیجه میشود x=-1
  , وبه راحتی میتوان فهمید برای x های کوچکتر از -2 جواب یافت نمیشود یعنی تمام جواب ها از منفی دو به قبل مثبت میشود که در دامنه نیست…

دیدگاهتان را بنویسید