بحث در مورد سؤال ۱ از آزمون مرحله اول سی و هشتمین دوره المپیاد ریاضی

2 دیدگاه

 1. ahshqh

  هر عدد کمتر از 6 رقم را می توان عدد شش رقمی که ارقام سمت راست 0 است در نظر گرفت.
  حال می دانیم:
  if A = 100000a + 10000b + 1000c + 100d + 10e + f
  than 11|A 11|a – b + c – d + e – f
  ولی چون A با ارقام 0 و 1 است داریم:
  a + c + e = b + d + f
  لذا با حالت بندی روی تعداد و محل قرار گیری یک و با توجه به اصل جمع و اصل ضرب جواب برابر است با:
  answer = 3 * 3 + 3 * 3 + 1 * 1 = 19

دیدگاهتان را بنویسید