المپیاد جهانی ریاضی

هر ساله، معمولاً سه ماه قبل از آغاز المپیاد، میزبان از هر كشور درخواست می‌كند تا حداکثر شش سؤال پیش‌نهادی خود را به صورت محرمانه بفرستد. در این مرحله میزبان هیچ سؤالی پیش‌نهاد نمی‌کند و دیگران نیز باید سؤالات پیش‌نهادی خود را مخفی نگه دارند. سپس میزبان توسط كمیته‌ای متشكل از اساتید دانشگاه، معلمین و خبرگان حل مسأله، سؤالات ارسالی را بررسی می‌کند و فهرستی کوتاه شامل حدود سی سؤال را در چهار شاخة ترکیبیات، جبر، نظریة اعداد و هندسه انتخاب می‌کند. این سؤالات می‌بایست با ریاضیات دبیرستانی قابل فهم و قابل حل باشند. به علاوه در انتخاب این سؤالات به زیبایی و بکر بودن آن‌ها نیز توجه می‌شود. در مرحلة بعد هیأت ژوری که از سرگروه کشورهای شرکت‌کننده تشکیل شده با کمک ناظران و برگزارکنندگان در جلساتی که چند روز قبل از مسابقات به شکل محرمانه تشکیل می‌شود شش سؤال را برای یک مسابقة دو روزه انتخاب می‌کند. پس از این انتخاب کشورهای پیش‌نهاددهنده شش سؤال مشخص می‌شود و تمام راه‌حل‌های موجود برای این شش سؤال به دقت بارم‌بندی می‌شود. در تمام این مراحل تصمیم‌ها با رأی‌گیری بین سرگروه‌ها انجام می‌شود و میزبان مانند بقیه یک رأی دارد.

دانش‌آموزان در دو امتحان چهار و نیم ساعته به شکل انفرادی شرکت می‌کنند و می‌بایست به زبان خود پاسخ سؤالات را بنویسند. سرپرستان تیم وظیفه دارند محتوای برگه‌ها را برای مصححین توضیح دهند. این روش بر پایة صداقت و اعتماد بنا شده است.

برای آشنایی بیشتر با المپیاد جهانی ریاضی می توانید به وبگاه رسمی المپیاد جهانی ریاضی سری بزنید.