سخنی با دانش‌آموزان

هدف از برگزاری المپیاد ریاضی در ایران از بدو تولد تا کنون کسب افتخار در عرصه بین‌المللی نبوده است، بلکه این موضوع وسیله‌ای در راستای هدفی ارزش‌مندتر بوده و هست. هدف اصلی کسانی که این رقابت علمی را پایه‌گذاری کرده‌اند و کسانی که تا امروز آن را بر پا نگه داشته‌اند، ارتقای سطح ریاضیات در دبیرستان و در دانش‌گاه بوده است.

اگر تنها هدف شما از شرکت در المپیاد ریاضی به دست آوردن مزایای مدال کشوری و یا عضویت در تیم ملی المپیاد ریاضی باشد در صورت نرسیدن به این اهداف غیرعلمی سرخورده خواهید شد و اگر هم به این اهداف برسید فایده کمی از تلاشی که کرده‌اید نصیبتان خواهد شد. لذا کمیته المپیاد ریاضی امیدوار است شما دانش‌آموز گرامی نیز از این رقابت علمی در راستای ارتقای علمی خود استفاده کنید تا در هر صورت برنده این بازی باشید.

شرط اول برای وارد شدن در این مسیر این است که به دروس ریاضی مدرسه‌ای تسلط داشته باشید. در قدم بعد باید توانایی خود را در حل مسایل المپیادی افزایش دهید. برای این کار از کتاب‌های المپیادی مناسب سطح خود استفاده کنید. در ابتدا ممکن است فکر کردن در مورد مسایل المپیادی برایتان سخت باشد. نترسید و بیش‌تر تلاش کنید. پیش‌نهاد می‌کنیم این گونه از کتاب استفاده کنید: مسأله‌ای را بخوانید و پس از فهم کامل صورت مسأله آن قدر رویش فکر کنید که ایده‌هایتان تمام شود. اگر مسأله حل نشد به قسمت حل مسائل بروید و با گذاشتن یک برگة کاغذ روی حل، چند سطر از ابتدای آن را بخوانید تا جایی که قدم اول حل بیان شود. دوباره فکر کنید و اگر مسأله حل نشد قسمت بعدی حل را بخوانید. این کار را آن قدر ادامه دهید که یا سؤال حل شود و یا حل را به طور کامل بخوانید. إن شاء الله کم کم توانایی شما در حل مسایل ریاضی افزایش پیدا خواهد کرد.

پیش‌نهاد دیگر این است که در بین هم‌کلاسی‌های خود گروه‌های کوچکی تشکیل بدهید و بخشی از فعالیت خود را به شکل گروهی انجام دهید. البته باید زمانی را نیز انفرادی کار کنید.